——————————————————————————————————————————————————————————————————————
        PROFI TÁRSASHÁZ UJDONSÁGOK, Nyomkövetés:          
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
- amely részben a program 2011.évi Dokumentációját egészíti ki
- (a CSAK Naplófőkönyv/Pénztárkönyvi és áfás újdonságokat NEM tartalmazza,
   de ezek az alap Naplófőkönyv program újdonságainál megtalálhatóak)

* * * * 1999: * * * *
02.01 Forrásadó kifizető általi levonása esetén D? analkód helyett automatikusan
   D?F kódra gyüjtése, akkor ha a FORR=1 a tulajdonos vagy a vevő törzsben.
   Kim.szla.nyomt.modul: D?F analkod esetén a számlára a:
     "Utalandó a 20% forrásadóval csökkentett rész: _________.-"  kerül a
     "a számla összege 20% forrásadót tartalmaz"      szöveg helyett.
   (Ha az áfakulcs nem ' 0' akkor a fenti szöveg sem jelenik meg)
02.05 időarányos tul.h kerekítési hiba javítva ("HIANY")
   Közös ktg összesítőn havi részletezésnél HP-printeren 9.hó-tól sűríti
   Közös ktg könyvelés közben F8-cal 'F,A ktg szétosztás' állítható
03.26 közösktsg, teljes elszám. oldala kiegészíthető egy tipuslevél tartalmával
03.26 Tikett nyomtatás 1 sávos leporellóra IS megy       (Modul)
05.12 Jelenléti ív lépcsőházanként is
05.19 Lépcsőházszám 3 karakteres, - elszámolási listákra is rákerül (ha nem 0)
05.23 Záró elszámolás is lekérhető 1 lépcsőházra
05.27 teljes, záró, kk. elszámolásoknál 'összes lakás' csak hátralákosokra is,
   Hátralékos szűrések nem csak kisebb 0, hanem nemegyenlö 0 ra is kérhető
05.31 Elöző évi kamat külön kezelése esetén Teljes elszámolásnál új összesítő
06.03 Vízóra modulon belül a nemvízorás lakások előírása képlet szerint is lehet
06.12 Közös ktg előirás maximuma 1 ről 10 millióra növelve
   Közös ktg, Teljes elszámolások 10-20 -szor gyorsabb !
06.16 nemadóköteles bevétel is felvihető a kimenő számla nyivántartásba
07.22 befizetés áfája is bekerül a személyi elszámolásokba
08.14 Bank/Pént.analitika az 1 bizonylatszámon levő tételeket össze tudja vonnni
08.31 A Közös ktg előírásnál a lehetséges mezőnevek F1-gyel választhatóak
09.26 Uj Bej./Kim.szla felvitelekor régebbi hasonló számla bemásolható,
     ha az F1:számlakeresésből '+'szal lép ki. (az 'Enter' helyett !)
10.18 A Tul.hány.12 havi ellenörzésére új lista: Törzsek listázása/Havi Tulajdon
   A Tulajdonosok felvitelekor TAB-bal csak a vett/eladott lakásokat mutatja
10.20 az F8-as keresés a KAPCSOLT (törzs) állományokban is keres
     (pl Kim.szla felvitelkor a számlalistán a Vevő neve, címeiből is)
10.22 Bej./Kimenő számla lista teljesítés hónap szerint tól-ig szűkíthető
   'Tömöritett visszat.' új menüben egy már kitörölt cég is visszatölthető
   Sok adat gyors utólagos javítására is van lehetőség, kérem hívjon !

* * * * 2000: * * * *
01.26 Nyitáskor kamathátralékot csökkenti közösköltség túlfizetés esetén
01.28 a Bizonylatszám mezőben az F1-et kétszer nyomva 1-gyel növeli a B.számot
05.15 Pénztárbiz. nyomtatható utólag az üres vagy '* ' biz.számu tételekre IS
   A '* ' biz.számu tételek felvitelekor nem figyelmeztet ha van már ilyen
06.27 Csekkkitöltő program egyedi csekkekre is nyomtat
07.04 a csak windows-os printereken IS tud nyomtatni a windows-on keresztül !!!
    mely paramáterei pl. alapértelmzett printer, betütipus(vastagság)
    stb. állítható a WINPRN.INI fájl módosításával (hívjon !)   (V4.14)
    Igy pl. a naplófőkönyv keresztbe nyomtatható bármely printeren
07.10 Tombola: Kimenő számla sorszám hiány ellenőrzés
09.13 Forrás adós számlák 80%-os kiegyenlítése kiegyenlítettnek minősül
10.10 Garázs, Pince m2-t is kiírják az elszámolások, (csak ha nagyobb mint 2 !)
12.08 Kamatszámítás kulcsa év közben is változhat (pl.:0,20,12%)
12.15 F6-tal az aktuális mező egy ZSEB-be másolható és F7-tel más mezőbe vissza

* * * * 2001: * * * *
04.01 A hangos GÉP DOLGOZZ ! felszólitásra lekönyveli az elé tett bizonylatokat
04.02 Áfaanalitikáknál bármely kódra kérhető lista (Vevő/Száll. összesítéssel)
   Általános anal./Kód szerinti sorrrend/80 oszlopos össz: Részösszesenek IS
   Tömörített visszatöltésnél F1-gyel a mentésben levő cégnév megkereshető
   Tömörített visszatöltésnél a 99999999.999 cégnév megadásával az ÖSSZES
   benne levő céget visszatölti/felülírja  (óvatosan !)
05.28 hátralékos lista nem összeghatárban, hanem Havi elmaradásban adható meg
   Kamatszámítás napja nem csak hónapban, hanem napban is megadható
06.08 Áfás-Forrásadós számlák (D?F) áfarész számítása ÉS kiegy.figyelése jó
06.12 könyvelésnél a CSEKKes befizetés megjelölhető és az elszámolásokon az
    előírást megnöveli a csekkdíjjal
06.14 A beépített és nyomtatott társasházi dokumentáció most lett frissítve
06.18 Kamatszámításnál a befizetésekből az addigi kamat levonása állítható
    (így picit több kamatot számol, de bonyolultabb az elszámolás)
07.24 Listákon a 'Készült dátum' letiltható
08.20 Előírások módosítása (Alt-X) egy lakóra is választható
11.05 Havi vagy Részletes összesítő egy Bankra is szűkíthető

* * * * 2002: * * * *
01.24 Ház új évének nyitásakor az áthozatok összevonása választható
02.25 Közös és Teljes elszámolásokon a csak hátralékosok szövege is megadható
02.26 Csekknyomtatásnál F,A (pl Fűtés,Víz) előírástábla is választható
04.22 be/kimenő számla hátralékosok lista határidő szerinti sorrendben
07.20 Közös és Teljes elszámolásokon ablakos boríték címzési lehetőség is van
08.02 automatikus mentés minden állományról *.sav néven is
08.02 Ház új évének nyitásakor a tulajdonosi áthozatokat automatikusan csinálja
08.12 Jelzálog bejegyezhető tulajdonos törzsbe, elszámolásokon is megjelenik
08.12 Uj menüpont: ~6 hónapnál régebbi tartozók listája (és körlevelezés is),
    ez az összes házra vonatkozik, nem csak a jelenlegire.
10.21 Automatikus szétosztás esetén a havi Előírás helyett az aktuális Hátralék
    is választható (az utoljára lekért lista szerinti hátralékkal számol)
(A Társasházi program a Naplófőkönyvi újdonságokat is tartalmazza : fenti rész)

* * * * 2003: * * * *
01.26 Uj év nyitásánál az Önkormányzat összesített egyenlegét egybe átviszi
   az első önkormányzati lakó nyitóegyenlegébe
03.25 A Vevő/Szállító címeknél a teljes irányítószám-város jegyzék elérhető (F1)
05.01 Részletes Összesítésnél Tárgyhavi forgalom kihagyható
08.01 Egy ÚJ "Egyedi előjegyzés" rendszer, amely nevenként korlátlan számu
   alkalmi előírást tartalmaz (Pl.perköltségre) a 3 havi rendszeren felül,
   mely a teljes elszámolásokban jelennek meg (áthozata a tulajdonostörzsben)
08.05 A Kamat számítás nem az aktuális hó végétől, hanem az elejétől számolja a
   napi kamatot, ezért a kamatszámítás kezdő hónapját növelje meg 1-gyel !
08.10 Egy új 'Havi számla hiány' analikakódjegyzékbe felvihető azok a költség/
   bevétel fajták, melyeknek havonta kell lenni, a hiányzókra listát ad
08.23 Tul.törzsben 'Fizetési Meghagyás' Összeg, Dátum is van, melyt összesít is
10.12 Windowsos Nyomtatás SOKSZOROSÁRA gyorsítva (és Hálózatos műküdés is)
10.24 SOKtételes PÉNZTÁRBIZONYLAT is nyomtatható, az azonos bizonylatszámuak
   kerülnek egyre, az azonnali nyomtatásnál ha több van, csak az utolsó
   nyomtatandót kell nyomtatni, amin az előzők is rajta lesznek
10.26 A közösktsg felosztás számlahelyettesítő okmánnyá alakítható
12.30 Átutalás megbízás nyomtatás bármely printerre megy (modul)

* * * * 2004: * * * *
03.10 A Közösktsg elsz. összesítőn is lehet 'Áthozat'<->'Ny.egyenl'+előjel csere
03.15 Hátralékos Kimenő számlák vevőnkénti kigyűjtése felszólítólevél formában
05.31 Összes házra, (házi)Pénzár és Bank összesítő,
   Egyedi összesítő és Kamatos összesítőnek is vannak végösszesítései,
   Jelenléti ív fejszövege átírható másra is, stb...
08.10 V4.16 Verzió:
   Az "Önkormányzat Összesen" átírható másra, ha az "Össz" benne marad
   A "Nyomtatás/Havi előírások" lista az áthozatokat is kiírja
   A Tervező modul az Előző évi tervet IS kiírja
   POSTAI csekkes befizetés terhelésére a FIX (pl: 69 Ft) összegen kívül egy
     összegarányos rész (pl: 0.32%) is megadható
   Az Egyedi előírásokra is számoltatható kamat
   F,A havi előírások 1 karakterrel bővítve, Szobaszám tizedes is lehet.
   A Tulajdonostörzsben megadható a VÍZÓRA Beszerelés Dátuma
   A közösköltség képletben a figyelembe vehető a vízóra beszerelés dátuma:
     pl: "NM*(100-VIZORA()*40)", ahol a beszerelést követő hónaptól
     100 helyett 60 Ft-tal számol (mert a "VIZORA()" értéke 0 helyett 1)
     (részletesebben a Dokumentációk/TUDTA-E listában van benne)
   Az áfamodul a társasházi programban egy/többháznál +6/12eFt+áfa
09.03 A teljes, friss dokumentáció WORD-ből is nyomtatható (FOKONYV.DOC)
11.09 Az Egyedi előírás rendszer az összes tulajdonosra egyszerre is működik
11.29 A forrásadót 2005-től 20% helyett 25%-kal számolja
12.05 Egy "Szavazatok" táblát nyomtat a jelenléti ív-hez hasonlóan
     amelyet a szavazáskor kell kitölteni (Nyitás/Törzsek listázásánál)

* * * * 2005: * * * *
01.06 Az EGYEDI előírásnál az összes tulajdonosra képlet is használható
01.27 Az egyedi áthozatokat az új év nyitásánál még egyszer hozzá adta:javítva
01.28 A windows-os nyomtatóbeállítás esetén állítható a betüvastagság,
     betüméret, margók,
   Egy képet/logót/fejlécet tud a számlába vagy a levélbe beletenni
03.30 Teljes elsz/Ősszesítőn a kamatáthozat is bekerül az ÖSSZhátralék-ba,
   és a Egyedi kiegészítő listába a Kamathátralék oszlop is bekerült.
04.01 Új lista:Teljes elsz/"Ősszesítő Havi", amely az Összesítő-höz hasonlít,
   de a K+F+A előírás oszlopok csak összevonva van rajta és külön az Egyedi
   előírás is, a kamatáthozat is, és ha kéri a befizetések is 12 oszlopban.
04.10 Uj lista:Analitika/"EVA Számítás" :a 30 napos kiegyenlitéseket is figyelve
     listázza az EVA alapot, összeget és a járulékösszegeket is kiszámolja
     (:ez csak a Napló/Péntárkönyv modulban)
06.10 A Kimenő számla modulban a menyyiség és mennyiségi egység is megadható
07.19 Az összes listának van a 2. oldaltól is fejléce
08.19 Elszámolás összesitők is adott havi elmaradás szerint is szűkíthetőek
   Csekknyomtatás 1 lakóra is (modulban)
09.12 OTP terminál modul: feladás bejövő számlák és átutalásmegbízásokból....
10.16 Kimenő számla modulban egy lábsor is megadható (pl:aláírás/reklámszöveg)
11.27 Pince, Garázs: 2 tizedes, Tároló, FIX2 új oszlopok a tulajdonos törzsben,
     az elszámolásokon Tároló is rajta van a fejlécen
12.04 kamatrészletezés 0-ás sorai kihagyhatók

* * * * 2006: * * * *
01.29 Bankok és Pénztár naplófőkönyvi nyitóegyenlegeit is áthozza, (+Eredményt)
    (de ha pl. nyitó tartozás is van, azt azért továbbra is fel kell vinni)
03.05 Csekknyomtatás a Hátralékra is kérhető (csekkmodul része)
04.06 Csekknyomtatásnál szöveg pl. "Közös ktsg" átírható
   Teljes elsz/Havi összesítőre még 3 előírás(K,F,A) oszlop is rákerülhet,
     de csak ha nem kéri havi befizetés részletezést
   Terv modulba az 'ET' Támogatás kód is bekerült
06.04 A kérdéseknél az 'I/N'gombok helyett az '1/2' is használható (Igen/Nem),
     vagy a könyveléskor az újfelvitelre az 'u' helyett a '3' is.
   A listák kiegészíthetők a "Készitette:......." alatt egy szabad levéllel
08.30 Tikettnyomtatásnál 1 lakás is választható (tikett modul része)
09.10 TERVezésnél egy egyszerübb, összevont listát is kérhetünk (a modul része)
     ahol ön adhatja meg, hogy mely kódokat vonja össze és milyen új névre
12.17 TERVezésnél a 'másik' Közös ktsg oldal is tervezhető.


* * * * 2007: * * * *
01.25 az F,A 12.havi előírásokat is áthozza évnyitáskor, mint Közös költségnél,
    (de csak ha a 11.havival egyezik)
02.01 Ha megnyit egy "TARSAS.  " nevü házat (évszám nélkül),akkor a mintacég
    ez lesz a \PROFI helyett, Itt lehet kialakítani egy általános saját
    analitika és terv törzset. Új Cég/Év megnyitásakor ha a Mintacéget
    választja akkor ezt a Számlatükröt és Tervtörzset másolja az új évbe.
03.04 Új lista: "Beszámoló" ami a tulajdonosk részére jól áttekinthetően
    felsorolja a bevételeket, kiadásokat és bank nyitó-zárókat.  (V4.18)
03.08 Átutaláskitöltő modulban 2 utaló számlaszám választható, vagy megadható
03.11 Új: Tárgyi eszköz Nyilvántartás és Lista
03.11 Automatikus tömörített mentés kilépéskor havonta a MENTééhh.ARJ filebe
10.01 Emailes lista küldési lehetőség összes listánál megadható email címre
   A tulajdonosi listák mindenkinek a saját email cimére küldhető  (V4.19)
     Ehhez a tulajdonos törzsben ki kell tölteni az új Emailcím oszlopot,
     és az Egyéb főmenüpont alatt az Email-SMTP beállításokat
   Nyomtatásnál példányszám is megadható
11.05 Email-LOG lista - az elküldött email-ekről,
    (az elküldhetetlenek megjelölésével. A később kiderülő küldési hibákat
    az internet/smtp szolgáltató rendszere küldheti vissza emailban)
12.01 Fűtéstámogatási Modul:Önműködően felosztja a gázszámla ABCD kategórián-
    kénti összeget a tulajdonosokra és le is könyveli befizetésként
12.17 Teljes elszámolásban egy sorba kerültek az egy bizonylatszámon befizetett,
     majd szétosztott költségnemek(KFAE), a sor végén Összesítve is vannak
     Kimenő számla 2008-tól Tárgyi mentes helyett Adó mentes,

* * * * 2008: * * * *
01.24 Mintaszámlatükrök (analitakatörzs) aktualizálása
01.28 FORDIÍOTT ÁFA: (csak áfás könyvelésnél müködik)
   Az analitika törzsben KÜLÖN SOROK szükségesek a Fordított áfás tételekre
   Adóköteles bevételnél CSAK a 65.ös 4.sorát KELL megadni a 8. helyett, és
    az analitika kód áfakulcsa '--' legyen
   Ford.áfás SZÁMLA nyomtatásához az F (Forditott áfa) oszlopban "F" legyen
    A vevőtörzsben csak a -2-,-3- adójelű (áfás) adószámokat kell kitölteni.
    de ehhez elöbb engedélyezni kell a Törzsek letiltása menüpontban
   Forított áfás KÖLTSÉGEK könyveléskor (FGHIVZ analitika kódok)
    az analitika törzs F:Forditott áfa oszlopába "F" irandó
    (,hogy a 65.ös 35.sorbába is és az áfába is +/- betegye)
    Az áfakulcs itt maradjon 20%
03.22 5 Ft-os kerekítési lehetőség előírásoknál, használata: ot(eddigi)
    ahol az 'eddigi' az eddig használt képletet jelenti pl: ot(nm*112)
04.02 könyvelésnél a Bankki KP-s befizetések megjelölhetőek és az elszámolásokon
    az előírást megnöveli a megadott bankköltséggel (pl.OTP-nél 200 Ft/db)
05.01 Beszámoló,Tervezésnél Tartozás nö/csö. tételek is lehetnek (Nyitás/EGYÉB)
   Kimenő számla határideje állítható (Cégadatok megadása)

* * * * 2009: * * * *
01.08 analitikakódok aktualizálása
01.28 Tulajdonos törzs új mező: Levelezési név
02.01 A Tervezés változott: az Összes nemadóköteles bevétel (E) is tervezhető,
    (eddig Csak az ET - Támogatás volt benne)
02.03 Áfás könyvelés esetén az Áfasorszámokat az új 0965.ösre konvertálja.
02.22 Teljes elsz.összesen sorai az egyedi előírás és befizetéseket is összesíti
03.17 Nyitási áthozat problémák megoldása
06.06 A Tul.törzsbe bejegyezhető egy JEL-ző, Pl: 1:Ügyvédi Felszólítás, 2:,,,9.
    az összesítő listákon e JEL-re is lehet szűkíteni,  (F1),
    a személyes elszámolásokra és teljes elsz. összesítőre is ráteszi,
    valamint a könyvelés közben is kiírja és csipog ha a JEL>0
07.22 Gázártámogatásnál 20->25% áfa javítva
08.08 új 18,25% áfa (az áfás házakban)
12.20 Excel-ből beolvasható a Tulajdonos törzs és az előírás táblázat bármelyik
    oszlopa az ALT-B -vel. Ezt megelőzően az excel-ből mentés másként-tel
    DBASE3 formátumban kell kimenteni,és pendrive-ra vagy a ház könyvtárába
    kell másolni. A tulajdonos "KOD" oszlopoknak meg kell egyezni !
12.22 Uj lista: Az Összes Házban lehet keresni Analitika és Szállító kódra

* * * * 2010: * * * *
01.10 Az önálló levelezés menüpontból is lehet névreszóló emaileket küldeni
   (Tervtörzs nyomtatható a törzsek listázása-nál)
01.24 Az Összevont TERVezésnél a bevételek máshogy is csoportosíthatóak
02.02 Elöző évi kamat külön kezelése esetén az Önk.összesen áthozata rossz volt
     (a kamattal volt több)
12.04 Csekkmodul következő évre is nyomtat csekkeket (a 12.havi előírással)
12.07 Kimenő Számla 'Másolat' is nyomtatható
12.20 A tulajdonostörzsben az irányítószám külön oszlopba került, ezért ablakos
    boritékba nyomtatásnál a 9.sz levelet a mintalevél szerint át kell irni.
12.20 Csekkmodul a FIX-Csekkdijat kérésre hozzáteszi az előírások összegéhez
12.21 A Dokumentációk/Teljes WORD-doksi friss, SOKKAL részletesebb (FOKONYV.DOC)
12.22 A kérdéseknél az Igen/Nem gombok helyett az Ins/Delete is használható

* * * * 2011: * * * *
01.15 25% Forrásadó helyett csak 16% SZJA van (APEH/NAV állásfoglalás van róla)
03.20 Esetenkénti tulajdonosi nyitóegyenlegek hibák megszüntek
07.01 A Vevőtörzsben alapértelmezett Összeg, Határidő és Fizetési mód megadható
   és a Szállítótörzsben az Összeg                 (V4.22)
   Állítható, hogy a Bankkivonat-szám növekvő vagy a Telj.Hónappal egyező-e
10.05 PDF-es listakészítés, A LISTA.PDF rögtön meg is nézhető, és a  (V4.30)
   ház könyvtárából vagy a PDF-nézőből máshova is menthető mentés máskénttel
   Az EMAILek csatolmányában is benne van a Lista.pdf
   (a Foxit Reader PDF néző le is tölthető honlapomról)
   (a PDF-es funkciók csak Windows alapértelmezett nyomtatónál működnek)

* * * * 2012: * * * *
01.13 Tervezés előjelhibák javítva
01.29 Tervezés részösszesítő sorok az ö/ö- új Tervkóddal (Pl: 'Aö-', 'Bö')
01.30 Tömörített mentések emailban is elküldhetőek
02.16 Esetleges nyitási áthozat hibák megoldva
04.22 Teljes elszámolás összesítőn NM<->TUL_H oszlop cserélhető
04.27 Tervezés E összesítősor esetleges hiba javítva (01.29 után jöhetett létre)
06.28 a Postai Csekkdij év közben emelkedhet egy adott hónaptól
07.02 A tulajdonosi elszámolásokból kihagyhatóak az email cimmel rendelkezők
07.22 Számla PDF-be nyomtatható és közvetlen emailban is küldhető (Ctrl-Enter)
08.01 csekk keresztbe is nyomtatható
09.10 Kimenő számla "folyamatos teljesítés" -kor Teljesítés és Határidő állítás
    (a Nyitás/Egyéb beállításokban lehet beállítani)
09.16 Tulajdonostörzs végén egy korlátlan méretü 'Megjegyzés' mező van
    (a Ctrl-End gombbal egyből oda ugrik a tulajdonos törzsben)    V4.31
09.16 A Ctrl F1--F10 billentyűkre 10*60 karakter megadható szöveg programozható

* * * * 2013: * * * *
01.04 A Megjegyzés mező első poziciójába írt '*' után írt szövegek az
   elszámolásokon a tulajdonos név alatt jelennek meg akárhány sorban,
   vagyis pl. a TÁRSTULAJDONOSOK, lakásadatok, figyelmeztetések is
   megjeleníthetőek így!!! Ha egy másik '*' zárja, akkor az ez után beírt
   szövegek már nem jelennek meg.
+   Sajnos az F8-cal a -ban nem tud keresni, ezt úgy kerülheti meg,hogy
   legalább a neveket a MEMO elötti "Megjegyzés", "OTP-Számlaszám" vagy más
   nem használt mezőkbe IS beírja, vagy az Email cím utáni maradék helyre is.
01.15 (Havi Összesítések listaszélessége javítva)
01.25 Kimenő számla adatokban új szabad sor pl a 'Pénzforgalmi elszámolás'-ra
01.27 2013 as számlatükör (analitikakódok aktualizálása Mintacégben)
01.29 Analitika törzsben lehet részösszesítőket csinálni úgy, hogy az analitika
    név "*"-gal kezdődjön. Pl. ha Kód: "D1"és Név: "*Bérleti díjak", akkor
    a D11, D12, D121.... kódokat a D1-re összesíti.
02.04 Áfás és vállalkozói könyvelés esetén: 1365.ös frissítés,
   Bejövő és Kimenő számla LISTA végén ÖSSZES számla esetén kilistázza a
	vevők és szállítók forgalmait és ÁFÁit - címmel, adószámmal. Itt lehet
    ellenőrizni és nyomtatni a 2milliós forgalmu vevő és szállítókat.
    (A törzsek letiltása menüpontnál engedélyezni kellhet a cím,adószám-ot)
03.13 A társtulajdonosok a Jelenléti ívre is ráirathatóak
03.15 Ha egy Levél első sora ";"-vel kezdődik, akkor az a levél Összefoglaló
   tartalma, és nem kerül be a tényleges levélbe,de az új keresőlistába igen:
   A Levélszámoknál F1-gyel lista kérhető a levelekről is
     (innentől F1 helyett F4 a levélszerkesztés)
   999 levél is lehet
03.18 +4 pénztár (WXYZ)
   F2:Áttekintés szebb,ha Vevő/Szállító-t NÉV szerint IS kéri (Törzsek letiltása)
   Shift-F6 -tal a windows vágólapra teszi az aktuális mezőt (mint 'Ctrl-C')
   Shift-F7 -tel a windows vágólapját bemásolja az aktuális mezőbe ('Ctrl-V')
04.02 Csekknyomtatás a százalékos résszel és az emelt csekkdíjjal is számol.
04.09 A közös költség, stb listák a "Nem 0"-s esetben is jól működnek
04.10 Az egyedi előírás csoportos felvitel az eladott lakásokat kihagyja
05.01 AltGr-es karakterek is működnek win7,8-ban (@\&#<>{}ž~stb.)
05.28 A Dokumentációk->Körlevél minta bővítve lett, haladóbb beállításokra jó.
06.29 Teljes Elszámolás Összesítő EK,EF,EA egybefizetés esetén szűkített.
06.30 Cégadatoknál Képviselő neve és Telefonszáma is megadható, amire hivatkozni
    lehet pl.a 11-es levélben $$e_kepviselo és $$e_telefon -nal.
    Ezeket akkor jó használni, ha a házak több közösképviselőhöz tartoznak.
   Bejövő/Kimenő számla javítási lehetőség F1 számla listában: "-" gombbal
07.01 Vevő törzsben Email cím is, számla emailban küldésénél fel is ajánlja
07.10 Email címeknél 2 cím is lehet ";"-vel elválasztva
	Az email cím utáni helyre # után megjegyzések is írhatóak
07.29 A kimenő számla Lábsora számlázás közben átírható (F9)
09.24 Kamatszámítás: A Negatív Egyedi előrásokra legyen-e befizetési haladék?
10.02 Tulajdonosi befizetés könyvelésnél az Egyedi Előírások is látszanak.
10.29 Bejövő számla nyilvántartásban számlaszám hossza 15 karakterre bővült
11.08 Az Összesítö listák végére a Társtulajdonosokat is kiírja
11.30 A Vízóramodulban a 12.hónap esetén az 1-11 hó előírásai levonhatóak
11.31 A Csekknyomtató modul Egyedi egyenleg-re is nyomtat csekket
12.05 5 öszesítő lista EXCEL CSV fájlba is menthető, ez új modul:20eFt+áfa
12.09 Körlevél adott hónapban élő lakásokra szűkíthető
12.13 Csekkdíjak K/F/A/E előírásonkénti külön gyűjtése

* * * * 2014: * * * *
01.20 A Csekknyomtató modul az EGYEDI és Mind a 4 Havi előírásra Is nyomtat.
01.28 'Rezsicsökkentés' adatrögzités. Részletes leírása a Dokumentációk menüben,
     amit folymatosan bővítünk!
   -A "Hirdetmény"-t teljesen automatikusan megcsinálja!
   -A "Rezsifelosztás"-ban az éves rezsicsökkenés költségnemenként és
    tulajdonosokra lebontva is megvan, 2013-ra is!
02.16 Rezsifelosztás 1-1 lakásra a 12.hó esetén a Teljes és Közösköltség
    elszámolások végén is van.
02.25 F8 keresés a Be/Kimenő számla és Naplófököny Bank/Pénztár ÖSSZEGeire is
03.03 Rezsi felosztás tulajdoni hányad helyett rezsinemenként tetszölegesen
    megadható törzs adat,pl NM, Lakók száma, stb szerint, vagy egyenlően is
   Rezsifelosztásnál rezsinemenként tetszőlegesen megadható képlettel kizár-
    hatóak egyes tulajdonosok, pl. a vízórával rendelkezők, vagy garázsok.
03.06 Előző évi Kamat Befizetések jobb követhetősége bizonylatszám szerint is.
03.27 Kamatszámítás: A nyitó túlfizetések és Negativ (egyedi) előírásoknál is
     legyen-e 'befizetési haladék'?
03.30 Havi szolgáltatói jelentés a céges lakásokról, ami a Tulajdonos törzsben
     levő "Cég" oszlopból dolgozik. A rezsifelosztásból is kihagyje ezeket.
04.07 Már WINDOWS 64 biten! is fut a program, akár TELJES képernyőn is
	 (de azért sok más szempont miatt is a 32bites op.rendszer javasolt)
04.12 Az éles programnál is a "Mintacég"-ben kipróbálható szinte minden modul:
    Átutalásmegbízás-, Pénztárbizonylat-, Kimenő számla-, Csekk nyomtatás,
    Vízóra, Kamat, Terv, Tikett, valamint Excel export
04.13 "Hirdetmény" az Összes házra egyszerre is lekérhető.
07.29 64 bites verzió javítások, egylépéses telepítés.
09.30 A rezsi sort 0 összeggel is lekönyveli!!!, kivéve ha a "Dátum-tól:" mezőt
    üresre törli (ehhez elég a dátum évét törölni vagy nullázni)
10.01 az Elszámolás/Összes lakás szűkíthető megadható tulajdonos kódtól - kódig
10.15 Az Ügyfélkapu/SZVB modul Beszámoló és Elszámolás összestői is bővültek.
11.07 A Közösköltség, Teljes elszámolások NÉV szerinti sorrendben is kérhetőek
11.19 INFO:a Profi éves nyomkövetése a lista alján levő leirás szerint kötelező
12.09 A Kimenő számlába felvitt tulajdonosi befizetés kiegyenlítésekor az adatok
    naplófőkönyvbe átkerülnek (A tul.kód is, ha a Tulajdonos törzsből való
    számlázás van beállítva a nyitási beállításokban.)
   Ez így már a végrehajtások követésére is nagyon jól felhasználható:
    Érdemes csinálni egy 'EKV': 'Végrehajtás' analitika kódot, és a
    végrhajtási összeget a Kimemő számlák közé felvinni.Minden végrehajtott
    összeget számla részkiegyenlítésként vigye be, és onnan egyből a
    tulajdonosi befizetésbe is átkönyvelődik. (eddig nem ment át)
   Az Ügyfélkapu SZVB moduljában 2 új teljes elszámolás összesítő van.
    és sok további finomítás.
12.20 Az Email.log-ba a Ház rövid nevét, a Tulajdonos nevét, Tárgyat is kiírja

* * * * 2015: * * * *
01.02 A Vevő, Tulajdons törzs E-mailcím mezőben több cím lehet ;-vel elválasztva
01.03 A Kimenő számla 3 szövegsoros lehet.
   A Rezsileírás bővült hasznos tippekkel, érdemes elolvasnia.
01.15 Számla alján: "A számla megfelel az NGM 23/2014 előírásainak"
01.18 felhívom figyelmüket a RENDKÍVÜLI PÉNZ és IDŐ takarékos OC31 csekkönyvelő
    valamit Bankkönyvelő	moduljainkra, részletesebben alább: !!!
01.23 A Printertipusnál megadható, hogy minden lista legyen-e duplavastag.
01.24 Összes ház/Házak Hátralékosok ritkán rossz hátralékot mutatott, javítva.
01.25 Excel-ből beolvasható a Tulajdonos törzs és előírás táblázatok bármelyik
    OSZLOPA (pl. óraállások) úgy, hogy a beolvasandó mezőn ALT-B -t nyom.
    Ezt megelőzően az excel-ből mentés másként-tel dos CSV formátumba kell
    kimenteni, és pendrive-ra vagy a ház könyvtárába kell másolni. Ezután
    kell kiválasztani a CSV fájl beolvasandó oszlopát,aminek a fejléc neveit
    láthatja. Az első KOD oszlopban megegyező kódu sorokból hozza be.
	A KOD-nak karakteres formátumúnak kell lennie.
	Magát a KOD oszlopot is be lehet olvasni,hogy létrehozva a sorokat.
01.26 A Vízórához hasonló egyszerű FŰTÉS modul is elkészült, ahol az utolsó két
    óraállás különbözete * hődijat teszi a Fűtés előírásba.
	Az alsó (pl.11.) levélben az óraállások is kiirathatók.
02.14 A Rezsifelosztás választható KUMULÁLT vagy ÉVES összegekre, illetve meg
	is kérdezi, hogy KIHAGYJA-e? (:hacsak nem tiltotte le az "K" -val.)
02.16 Mintacég számlatükör Munkabér és Járulékai aktualizálva.
02.20 Nyitásnál F,A (pl.Fütés,Víz) előírás áthozatokat mindig megkérdi,ha nem 0
	És nyitás után elenőrzi is a Záró és Nyitó összesenek egyezését.
03.06 Egyedi előírás adóköteles is lehet.
   Beszámoló fejléce átírható.
03.10 A küldött e-mail mindig szépen olvasható, nem csak a csatolt PDF-ben
03.15 A Kimenő számla mind 3 szöveg sorába írt '#' jel utáni rész a számlában
	nem jelenik meg, ez saját megjegyzésre használható.
   A Kimenő számla módosításakor (-) a számlához felvihető egy "ÚJ Határidő"
	az ide írt dátumot veszi figyelebe a Hátralékos számlák lekérdezésekor,
   A Kimenő és bejővő számla lista is jobban szűrhető napi dátum tól-ig,
	 (a Határidő utáni "*" az Új határidő létezését jelzi)
   A Kimenő, bejövő számlázás F1-listában a TAB a kiegyenlitetlenekre szűr,
	és a SHIFT-TAB pedig a mai határidőig kiegyenlítetelenekre is szűr
   Emailben küldéskor számolja a felszólítások számát (n) és fejlécre ráírja:
	...."n. FELSZÓLTÁS, VÁROM !.." amit azért még módosíthat.
   (A Vevő és Tulajdonos törzsben az e-mailcim után megjegyzés is írható)
   => Így a Számlázó rendszer nagyon megkönnyíti kintlevőség kezelést is!

04.10 A Profi program automatikusan frissíti Önmagát az interneről,így mindig a
   legfriseb verzió lesz önnél. Természetesen ehhez netkapcsolat kell.
   Ehhez a Winprn2 programot a tűzfal számára engedélyezni kell (V5.0 vezió)
   Ha a munkagépén nincs net, akkor jelezze ezt, hogy e-mailben küldjük
	 a frissítéseket.
04.30 A levelezés-nél megkérdi, hogy:
	 'Az E-mail címmel rendelkezőknek is nyomtasson?'
05.29 Kamatszámítás apró javitása azon esetek egy részében amikor "Nem"-re van
	állítva a "A nyitó túlfizetéseknél legyen-e 'befizetési haladék'"
	("Igen" esetben nincs változás, a javítás csak a 2015-től érvényesül)
06.02 Letöltési hibák javítása, és dosboxnál be/kilépés gyorsítása (V5.01)
06.08 Csak a Win7/32-nél kódlaphiba miatt ékezetes karakterek egy része csúnya,
	de ha profi64.lnk-t inditja,akkor Dosbox-ban használva nincs ilyen hiba.
06.27 Felhő alapu mentés és visszatöltés az X: meghajtó megadásával  (V5.10)
	 1 és összes cégnél is működik. A mentésekhez csak a feltöltő fér hozzá.
	 Sokkal egyszerübb mint az e-mail-os küldésből visszatölteni. Díjmentes.
   A mentés/visszatöltés fájnévnél F1-re listázza a fájlokat és itt a
	 "DEL"-lel törölni is tud (a felhőből is).
   (Az 1 évnél régebbi mentéseket a felhőből törölheti a rendszer.)
06.29 A Tervezésnél a százalékos változás adatok lehagyhatóak
07.15 Be/Kimenő számla lista Számla kelte vagy Telj.dátum szerint is lekérhető
08.05 Windows 10 támogatás
08.17 INFO: Amennyiben a számláit nem tudná határidőben teljesíteni, akkor a
	  határidő leteltéig kérjen fizetési haladékot, ellenkező esetben
	  12000 Ft 'késedelmi költség átalányt' IS felszámítunk! (Ptk.2013)
08.28 Excel csv beolvasásnál a KÓD oszlop esetén a kódokat is legenerálja
09.16 Házak Bank-Pénztár összesítő részletesebb
09.19 Kimenő számla szövegek utolsó 12 pozicióiba írt számokat összegbe beteszi
   A nagy Ó -t az Alt-F9 -cel tudja bevinni kivételesen a Win 7,8,10-nál
12.10 INFÓ: Elkészült a Web-Windows alapu Profi-MULTIHÁZ program: www.scha.hu

* * * * 2016: * * * *
>>>>> Az Egyéb->Dokumentáciok->Profi MULTIHÁZ menüpontban találja a legújabb
	 Windows-Web-es programunk újdonságait a Profi-hoz képest!
01.06 Forrásadó (Szja) 16 helyett 15%
01.19 Átutalásos kimenő számla szövegében a 12.000 Ft-os késedelmi átalány
    szövegrész is benne van, hacsak le nem tiltja a számla beállításoknál.
~01.23 A számlázó funkciónál a kötelező NAV export adatállomány generálása
03.30 A Profi Multiház demó (www.scha.hu) programunk is jelentősen fejlődött.
03.31 Átutalásos számla 12.000 Ft-os késedelmi átalány Ptk helyett Bhk.2016/IX.
05.26 A folyamatos teljesítésű számlák nyomtatása 0 nap határidejü,
    amit a Vevőtörzs HatID oszlopában "-1" -gyel lehet jelölni.
06.07 Az Ügyfélkapuba a mentés.ARJ fájl a Profi programból KÖZVETLENÜL is
    feltölthető, amikor mentést kérünk, kilépéskor is, amire rákérdez.

A Profi MULTIHÁZ programunkba, ha kéri, akkor beimportálom egy háza mentését,
    ezen jobban, gyorsabban láthatja, tapasztalhatja a rendszer előnyeit!
    A Multiház program az Otp és más banki felületekről letölthető
	 számlatörténetet be tudja importálni, és teljes egészében lekönyvelni!
	 (kérem nézze meg a demóban, jó leírása van, vagy kérdezzen!)
 
* * * * 2017: * * * *
   Kisebb javítások fejlesztések, viruskerső programok megkerülése, de ez nem
    oldható meg teljesen, ezért itt is kiemelem, hogy a C:\PROFI könyvtárat
    a viruskeresőkben "Kivétel"-be kell helyezni!!!
   A program nyomkövetési ára nőtt, lásd a hivatalos scha.hu oldal árlistát

* * * * 2018: * * * *
   A 07.01.én érvénybe lépő számlázással kapcsolatos változások elindítása
04.15 A Webes felületen áttértünk a http:// helyett a https:// titkosított
   protokolra, valamint további GDPR feltételeknek is megfelelővé tettük.
05.14 Számlázáskor a Határidőt nem nap, hanem munkanapban kell megadni.
07.01 100.000 Ft feletti áfás számlák beküldése a NAV-ba.
08.17 az F8-as keresőben 2 szöveget is lehet keresni vesszővel elválasztva,
	ezeknek egyszerre kell meglenniük.
09.28 Stornó számla is beküldésre kerül, ha a dokumentált formátumú.

* * * * 2019: * * * *
04.07 Új menüpont: "Szállító 1mill.Kata". Ez a legalább 1 millós összforgalmú
   KATÁ-s szállítókat a naplófőkönyvből összesíti egy listába, az éves 
   bevalláshoz. Legalább azon a Katások adószámait a Szállító törzsben ki
   kell tölteni (pl. 12345678-1-9) amiknek a forgalma nagyobb 1 mill.nál,
   mert csak az "-1-" adószámuakat teszi bele a listába.
   Ehhez a Nyitás->Törzsek beállítása-nál engedélyezni kell az Adószámot
   A K102-es nyomtatványon jelentendő a NAV-nak.

04.19 A Tulajdonos törzsbe bekerült egy Telefonszám oszlop is.  (V5.51)
   A Jelenléti ívre rátehető az Email cím és a Telefonszám is.
   Érdemes bekérni az email címet,hogy tudjon a programmal is emailt küldeni.

   A gmail.es fiokja smtp megadásával is tud emailt küldeni a Profiból.
   Ennek leírása az SMTP_INI fájl végén van leírva.

04.20 Csak áfás házaknál Új menüpont: "Szállító 100e.Áfa". 
   Ez a legalább 100.000 Áfa tartalmú Szállítói számlákat listázza ki a 
   naplófőkönyvből az éves/negyedéves/havi áfa bevalláshoz. Szállítónként 
   csoportosítja is. A Szállítók adószámait ki kell tölteni a szállító 
   törzsben, legalább azokat ahol 1 számla áfa tartalma nagyobb 100.000-nél.

* * * * 2020: * * * *
06.22 2020.07-tól a számlázó programoknak minden számlát be kell küldeni,
    kivéve a magánszemély és külföldieknek menőket. Ha a program akkor majd
    nem írja ki minden számla elkészülte után, hogy "Számlabeküldés", akkor
    a programja nem frissült, kérem jelezze.
  Ehhez már most meg kell csinálni a NAV regisztrációt a
    Egyéb->Dokumentációk->NAV Számla beküldés szerint.
  Az Adószám mindenütt megjelenik, nem is lehet a beállításoknál tiltani.
  A Vevőtözs Adószám oszlopa után levő új 'A' oszlopba a
    EU-s:'E', Külföldi:'X', Magán:'M' értékeket is be lehet írni (F1),
    mert az esetlegesen nekik készülő számlákat nem kell beküldeni.
  "Szállító 1millió Kata" nem az Adószám,hanem a Szállítótörzs utolsó 'A'
  oszlopába írt "K"-s tételeket gyűjti le. ('A'-nál F1 mutatja is.)
     (Ha ez nincs kitöltve, akkor továbbra is az Adószám: -1- et figyeli)
  A Bejövő számla nyilvántartást a 7.hótól a NAV ÁNYK programba ki fogja tudni 
  exportálni.

07.12 A Cégadatok megadása és a Kimenő számla kell-e? menüpontok végén is 
    megadhatóak NAV regisztrációs adatok


08.13 CSAK ÁFÁS Könyvelésben:  ÁNYK 2065A+M nyomtatvány kitöltése:
  Megszünt a 100.000 Ft os Bejövő számlagyűjtés menüpont, helyette van a
  "2065M csak lista", ez viszont nem a naplófőkönyvből gyűjt, hanem a Bejövő
  számlákból, mert ott van teljesítás dátum, és a számlaszám is hosszabb, 
  már 24 karakter. (Bár a Bejövő számla listában csak 16 karakter látszik.)

  A gyüjtés a Bejövő számla KIEGYENLÍTÉS dátuma szerint megy (opció)
  (Persze a tejesítés dátuma kerül a 2065M-re)
  A Bejövő számla felvitelnél a további részkiegyenlítések módosultak:
  megmarad az első részkiegyenlítés dátuma, csak a naplóba kerül az új dátum.
  (Csak áfa könyvelése ugyenez.)
  
  Mivel lehet, hogy a készpénzes számlákat CSAK a naplófőkönyvbe rögzítette,
  ezért a "2065M csak lista" menüpont megkérdezi, hogy  "Másoljuk-e át a 
  Naplóból a Készpénzes bejövő számlákat a Bejövő számla nyilvántartásba is."
  (Ezt csak ha kell, és akkor is csak egyszer tegye meg egy időszakban!)
  A KP fizetett Átutalásos számlákat nem kell visszamásolni a Bej.számlákba,
    ezért a "000,"-vel kezdődő bizonylatszámuakat kihagyjuk a másolásból.
    
  Csak az áfa tartalmú számlák kerülnek be a listába. (Fordított áfás sem)
  Amikor lekérjük a "65.ös áfa összesítö"-t,akkor jön létre az az XML fájl IS,
  ami a "2065M csak lista"-val megegyezik, és amit az ÁNYK-ba kell betölteni,
  ott az "XML Állomány menyitása szerkesztésre"-nél.
  Ezután újra kell számítani az Összes és a Fő nyomtatványt ("123" gombok),
  majd manuálisan kitölteni a 2065A hiányzó mezőit.
  Egyenlőre a speciális eseteket nem kezeli a program, viszont ezek 
  módosíthatóak az ANYK-ban. Még sok javítás várható, a 2065A főbb sorokat
  is be fogja emelni.
  Még nem megoldott a több tételre bontott számlák összefésülése, erre egy 
  bevalláson belül hibát jelez az ÁNYK, de a követkoző bevallásban nem tudja
  ellenőrizni az előző bevallással való számla egyezést.
  A Negativ számlákat a helyére, a 02-K oldalra teszi, de itt még az 
     Eredeti számlaszámot ki lehet/kellhet tölteni.

09.01-től A Profiból való számlázás esetén a számlaszám elején mindenképp 
   kiírjuk az évszámot, pl. 20/1234 Ez azért kell, mert a nav-ba is így 
   van beküldve, és mivel a vevő jelenti a 65M-en, csak így fog egyezni.

09.20 A Naplófőkönyvben is a bűvült a BIZONYLATSZÁM 24 karakterre. De helyhiány
   miatt nem minden listában látható végig, szükség szerint lesz javítva.

  A 2065-ös XML-t csak trükkösen lehet beküldeni, erre 2 módszer van: 
  1) Elöször be kell zárni a nyomtatványt, ha nyitva volt. Majd
   Adatok: "XML állomány ellenörzése és átadása elektrónikus beküldésre"
   Majd Kapcsolat az Ügyfélkapuval: "Nyomtatvány Csoportos Követlen bek...",
   itt "Kr fájl hozzáadás" (akár többször is), majd "Indítás" 
  2) Ha az XML fájl a Szervíz menü->Egyedi importálás menüpontnál tölti be, 
     akkor a szokásos módon beküldhető a nyomtatvány, de ez csak akkor lesz
     jó ha előzőleg az XML-t már hibátlan állapotban mentette le.

  A Számlák nav-ba való újraküldése a Számlamásolatnál 0 pld.-nyal is lehet

10.20 Az Egyéb: Cég/Számla menüben a Cím, Adó-, Bank-, Telefon- számokat, 
   Adóazonosító jelet, Banknevet, Kitöltő nevét, is töltse ki.

11.04 Az ADÓSZÁM mezők kitöltésekor vagy itt F1-et nyomva ha a NÉV még üres,
   akkor a NAV adatbázisból kitölti a Cégnév,Címet, DE csak ha a NAV.INI-ben
   a számlabeküldéshez való adatok meg vannak adva. 

12.19 Ritka esetben egyes számlákat hibásnak jelölt, pedig be volt küldve.
   Ha most F-re állítva újra lekérdezi, netán újra beküldi, jól is mutatja.

* * * * 2021: * * * *
21.02.07 Új "KATA Összesen" menüpont (Összes és Kiegyenlített Kimenő számlák is)
21.02.15 A 2165-ös eltérések javítása az ANYK XML-ben (csak az áfásokat érinti)
21.02.20 A 2165-ön az azonos bizonylatszámú sorok összevonása,
     ha a bizonylatszámban "." pont van, a pontot nem veszi figyelembe.

04.01: április 1-től kötelezően az új NAV 3.0 protokol szerint küldjük be a 
   Magánszemélyek és Külföldi vevők számláit is.
   (Továbbra is kell jelezni, hogy Magán/Külföldi, mert más a beküldésük)


   ....továbbá sokszáz kisebb változtatás évente


2014 óta él a Windows+WEB alapu Profi-MULTIHÁZ program is,a demója kipróbálható.
   Ebben programtelepítés nélkül korlátlan gépen tud dolgozni tableten,
   okostelefonon is egy központi szerverről. 4 helyett 10 előírásrendszer van.
   Teljesen gépesített Bank, Csekk és NAV bejövő számla importja van, 
   így könyvelnie sem kell!!!
   Sokkal szebbek a listák. Rendkívül gyors, látványos a tervező funkciója.
   Bár a nagyobb albetétszámok esetén drágább, de az időmegtakarítási és
   magasabb minőség miatt az ár érték aránya mégis sokkal jobb, és az
   árkülönbőzet többszörösét is megtakarítja vele, vagyis mindenképp jobban
   megéri. És az szja törvény miatt a házakra is terhelhető!
   Az egyetlen WEB alapu (3.generációs) konkurenciánk sokmindenben gyengébb
   és bonyolultabban kezelhető és még drágább is!
   A Többi Windowsos telepítést igénylő, nem webes programok hasonló árban 
   vannak, de ezek is sokmindenben gyengébbek.
   Év közben is lehetséges átállás teljes adatimporttal,újrakönyvelések nélül.
   A Multiház program az Otp és ~minden más banki felületekről is letölthető
   számlatörténetet be tudja importálni, és teljes egészében lekönyvelni!!!!!
   Mérleg-eredménylevezetés, Tervezés, stb. hatalmas segitség és megtakarítás.
   További részletek az Egyéb->Dokumentáciok->Profi MULTIHÁZ menüpontban.
 A Multiház az egyelten web alapu program, ami kettős könyvvitelre is alkalmas,
   mégpedig kiválló minőségben.


Ajánljuk még a Kamatszámítás, Jövő évi Költség-TERVEZŐ, Kimenő számla -,
 Péntárbizonylat nyomtató, Csekk-, Átutalásmegbízás kitöltő, Vízdíj és
 hőmennyiség felosztó modulokat, ezek a mintacégben (ESC) ki is próbálhatóak.

				  valamint:

LÉTEZIK egy a Profi program adatait használó, de attól független WEBszerveres
 lekérdező program is, mellyel a közös képviselő és a tulajdonosok is bármikor
 lekérdezhetik a saját 'Teljes elszámolás'-ukat több évre visszamenőlegesen is,
 opcionálisan Iratokat,valamint a számvizsgálók a legfontosabb összesítő listá-
 kat. Ez azért kifizetendő ÖNNEK,mert részben tehermentesíti a közösképviselőt,
 valamint hatamas a reklám értéke, mivel egyrészt magasabb szintű szolgálatást
 másrászt nagyobb átláthatóságot nyújt a társasházak felé, ami bizalomerősítő.
 ("üvegzseb") Ezért újabb házak megpályázásakor sokkal nagyobb lessz az esélye.
 Ehhez képest a hosszútávú ~4ft/albetét/hó díja egyedülien olcsó, ár/érték
 aránya rendkívül alacsony, ezért akkor is jól jár vele, ha 'nem szükséges'.
 Részletesebb leírása és kipróbálható demója a Dokumentációk menüpontban van.
 Ilyen igények esetén, viszont inkább a Multiházas verzióval jár jobban!

- LÉTEZIK az "OC31" POSTACSEKK könyvelő modul,mely a Bankkal kötött szerződést
   követően a csekkek fénymásolata helyett az ELEKTRA Terminálon küld meg,így
   a teljes kézi munka helyett a PROGRAM könyveli le, egyetlen parancsra.
   Ráadásul - mivel az "OC31" csekk postai könyvelési dja ~25 Ft-tal olcsóbb,
   valamint elmarad a postázási dj is, ami ~100Ft, 300 csekken fizetőnél
   450,000 Ft/év a tiszta megtakarítás és az önök munkaidő megtakartása még ~
   100.000 Ft/év. További előnye, hogy a könyvelés is mindig naprakész lesz.
   A rendszer bevezetését a csekkrendelések előtt célszerű eldönteni, mert
   más csekkek való hozzá, bár a 2 rendszer keverhető.
   Ilyen igények esetén, viszont inkább a Multiházas verzióval jár jobban!

- LÉTEZIK egy "Csoportos Beszedési Megbízás" BANK könyvelő modul, ahol a közös-
   képvíselő cég az OTP-nél kötött szerződését követően a tulajdonosok
   "Inkasszós" megbízást adnak bármelyik banknál Önnek. (Ennek adminisztráci-
   óját ön is közvetítheti, hogy gyorsan meglegyen.)  Ön az aktuális havi
   előirásokat a Profi-val havonta lehívja. A ténylegesen befolyt összegeket
   az ELEKTRÁN elektronikus formában kapja meg, amit ezen Profi modul le is
   könyvel emberi kéz érintése nélkül.
   Havi párszáz banki tételtől már rendkívül időtakarékos, kifizetődő.

- Az "OTP Elektra terminál FELADÁS modul" a bejövő számla nyilvántartásból (és
  az átutalási megbízásokat is) tudja közvetlen utalásra feladni a terminálon.

 : Fenti 3 modul az összes házon egy menetben dolgozik, ezért is rendkívül
   időtakarékos, a demóban nincsenek benne.

NÉZŐ VERZIÓ: a közösképviselő vagy számvizsgálók részére hasznos,ahol könyvelni
  nem, de bármit megnézni, listázni lehet. A könyvelőt is tehermentesíti.
  E célból a könyvelő pl. emailban tudja átküldeni a könyvelési adatokat.
  Ennek ára az 1 vagy többcéges verzió 60%-a

A külön PROFI KÖRSZÁMLÁZÓ programmal 1 paranccsal tud számlázni ÖN a HÁZAK felé
  a közös képviseleti díjait, előre megadható különböző összegekkel is.
  ~10 háztól már ezzel is jelentős időt tud megtakartani havonta.

A Program teljes árlistája a Dokumentációk/Ajánló menüpontban van, de a
  www.scha.hu oldalon levő árlista tartalmazza a mindenkori érvényes árakat.

Kérem feltétlen nézze meg a bővülő "Dokumentációk/Tudta-e ?" listát is !
A további folyamatosan frissülő információkat kérjük nézze meg a www.scha.hu -n.

	    ---==== >>> A NYOMKÖVETÉS ÉS DÍJAI: <<< ===---

Egy nagyon jó szinonima a nyomkövetés szükségességére: Kínában az orvosnak akkor
fizetnek, ha nem betegek a páciensei, vagyis a megelőzésért fizetnek. Mondhatná
a páciens, hogy minek fizessek, ha nem vagyok beteg. Ugyan erről van szó a prog-
ramfrissítésnél is. Hibátlan és kész program nem létezik, a hibákat folyamatosan
javítjuk ÉS a folyamatosan bővülő igények szerint fejlesztünk. Ha az új verzió
eljut önhöz, akkor élvezi annak előnyeit, még akkor is, ha nem tudja, hogy e
nélkül nehézkesebb lett volna! Vagyis egy nem nyomkövetett programnál sok
olyan hasznos dologról fog lemaradni, amiről soha nem is fog tudni!

A programot folyamatosan fejlesztjük Jogszabályi és Technikai szempontokból,
  A nyomkövetési időszakban ön jogosult ezt teljes mértékben igénybe venni,
  illetve rendelkezésre állást is tartalmaz.

A Profit sok ügyviteli programokhoz hasonlóan legalább évenként KELL frissíteni,
  de ahol van internet, ez automatikusan megy évente sokszor.

'VÉTELI'konstrukció esetén a nyomkövetés a teljes könyvelésiidőszakra vonatkozik
  és mindig utólag számlázzuk az 1 évet.
A nyomkövetési időszak végén évente eldöntheti, hogy kívánja-e újabb 1 évig
  használni. Ha nem mondja le a Támogatási időszak leteltének vége előtt,
  akkor automatikusan újra indul a következő 1 év. A program a lejárat előtt
  30 nappal erre figyelmezteti is. Az azt megelőző támogatási időszakra ez
  esetben is érvényes a nyomkövetési díj, hiszen azt igénybe vette.
  (Szemben az ügyfélkapuval, ahol mindig tárgyévre előre fizet)

A 2019-es bérleti árak, és a 'Vételi' konstrukció kötelező nyomkövetési árai:
  (többházas 500 albetétig, majd 50albetét lépésekben, 1 házas:100/50/40alb.ig:)

BÉRLET: Alap: 500alb.ig 100eFt/év, 1házas 100alb.ig 60eft/év, 50alb.ig:50eFt/év
 +e felett 50alb.enként: 160ft/alb/év	 (=8eFt/50alb)
  Nagymodul:		 14eFt/év		   10eFt/év
    +500 alb.felett:  20ft/alb/év	 (=1000Ft/50alb)
  kismodul:       8eFt/év          6eFt/év
    +500 alb.felett:  12ft/alb/év	 (=600Ft/50alb)


VÉTEL NYOMKÖVETÉSE:
  Alap: 500alb.ig	  70eFt/év, 1házas 100alb.ig 40eft/év
 +e felett 50alb.enként: 120ft/alb/év	 (=6000ft/50alb)
  nagymodul:		 10eFt/év		   6eFt/év
   +500 felett:	 16 Ft/alb/év	 (=800ft/50alb)
  kismodul:		  6eFt/év		   4eFt/év
   +500 felett:	 10 Ft/év/alb	 (=500ft/50alb)
  ÚJ Albetét bővülés: 400 Ft/alb	 (=20.000ft/50alb) egyszeri díj

Nagymodul: kamat, terv, víz, számla, milliárd, Excel CSV export
Kismodul: Átutalás-, Csekk-kitöltés, Pénztárbizonylatnyomtatás, Tikett nyomtatás
A Vállalkozoi Napló-pénztárkönyv modul árát 2 modulnak számoljuk.
Az árlistától szélsőséges, indokolt esetekben el lehet térni, kérem hívjon.

Mivel a jelen felhasználói feltételek szerinti nyomkövetés kötelező, ezért a
  'Támogatási időszak' leteltével a program könyvelési funkciói megszűnnek,
  és utána már csak a listákat lehet használni!

A BÉRLETI konstrukció annyiban más, hogy csak a bérelt KÖNYVELÉSI években
  használható, viszont időben később is.

A Programfejlesztés a jövőben is folyamatosan történik, ami jogszabálykövetést,
  növekvő adatbiztonságot, újabb, tartalmasabb, még gyorsabban kezelhető
  funkciókat, listákat, könnyebb kezelhetőséget tartalmaz.
  Ezekből is adódóan a tulajdonosokkal való kevesebb kapcsolattartás miatt is
  növekedő bevételei bőven fedezik a nyomkövetések csekély díját.

Ha megváltozik e-mail vagy számlázási címe, illetve ha a program használatban
  bármilyen árat befolyásoló változás történik, pl 500 albetét fölé növekedés,
  akkor mindenképp jelezze nekünk, a későbbi konfliktusok elkerülése végett!

(Részletesebben: www.scha.hu/miertnyomk.shtml)

Ajánljuk még a Profi Raktár-Számlázó, Profi Napló/Pénztárkönyvet akár magának is
(ÁFA,EVA-számítás,EVA-s Bt és KFT re is), ami 60eFt,de modulként csak 25eFt+áfa
valamint Likvid Kettős könyvviteli programokat is.

A nem megvett modulok többsége a mintacégben kipróbálható (Cégváltásban ESC).
Az aktuális újdonság lista megnézhető a www.scha.hu internet címen.

Ötleteiket, kívánságaikat továbbra is várjuk,hogy minél jobb programja lehessen.

            SCH-COMPUTING BT          Schuller András
            www.scha.hu            NJSZT 1779/1991
            Tel: 267-3648  (8-24h)     okl. vill. mérnök
            06/30/942-42-48 (8-24h)     szoftver szakértő